• Kalendarium


Öppna föreläsningar, kurser,
seminarier under 2017/2018
 

SEPTEMBER
Föreläsning om skuggan och skuggarbete
Plats: " Sinnesro", Östergatan 1. Uddevalla 
Tid: 7 september kl 18.30
Seminarium: Skuggarbete - kraftarbete, steg 1
Heldagsseminarium om skuggarbete, återtagande av projektioner, förlåtelsearbete mm.
Tid: 9 september 10.00 - 17.00
Pris: 800:- inkl moms
Plats: Gotlandsgatan 44, på Söder i Stockholm

https://www.facebook.com/events/389164801437017/ 
Seminarium: Skuggarbete - kraftarbete, steg 2
Heldagsseminarium om skuggarbete, återtagande av projektioner, förlåtelsearbete mm.
Tid: 23 september 10.00 - 17.00
Pris: 800:- inkl moms
Plats: BodyTreatment, Röda vägen 32, Borlänge
Flöreläsning: Planeterna som coach och vägvisare under året
Tid: 26 september kl 19.00
Plats. Föreningen "Vännerna", Bryggaregatan 1, Göteborg
www.vannerna.com 

Kraften inom digkursvecka på Masesgården, Leksand
Tid: 30 september - 7 oktober
Plats: Masesgårdens Hälsohem, Grytnäs by, Dalarna
Pris: 600:- i kurspris utöver avgiften för Masesgårdenvistelsen.

www.masesgarden.se

OKTOBER
Seminarium: Skuggarbete - kraftarbete, steg 1
Heldagsseminarium om skuggarbete, återtagande av projektioner, förlåtelsearbete mm.
Tid: 14 oktober 10.00 - 17.00
Pris: 800:- inkl moms
Plats: Stora Katrinelund. Levgrensgatan Göteborg
https://www.facebook.com/events/462897554065076/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Seminarium: Skuggarbete - kraftarbete, steg 2
Heldagsseminarium om skuggarbete, återtagande av projektioner, förlåtelsearbete mm.
Tid: 21 oktober 10.00 - 17.00
Pris: 800:- inkl moms
Plats: Stora Katrineliund, Levgrensvägen, Göteborg
Drömträff - Göteborg
Tid. 22 oktober 18.00 - 21-00
Pris. 200: inkl fika
Plats. Rosensköldsgatan 7, Göteborg
Dröm fram kraften inom dig, steg1, Stockholm,
Kursens innehåll fokuserar på att stärka kraften inom oss, att "drömma fram", dvs. skapa vår verklighet i den riktning vi verkligen önskar. Till hjälp har jag valt att dela med mig av flera verktyg som jag själv använt mig av under många år.
Kursen kommer att innehålla tolkning av nattens drömmar, dagSdrömmar – dvs skuggarbete/speglingar, fantasiarbete- visualiseringar, guidade meditationer, enkla shamanska övningar, lite ”kraftverktyg”, trumresor och drömtrumresor. Detta är steg 1 i en serie på 3 helgkurser med samma namn, där syftet är att du genom de många verktyg du får med dig, skall fortsätta din personliga utveckling och fördjupa kraften inom dig.
Tid: 28-29 oktober 10-00 - 17.00 
Plats: Inspira, Stockholm
Pris: C:a 2.000:- (exakt info kommer senare)
NOVEMBER

Föreläsning och Drömworkshop med drömtrumresa -  "Att gå drömmandets väg"
Tid: 1 november kl 19.00
Plats: "Två världar",Storgatan 3, Glteborg
Pris: 150:- icke-medlem, 100:- medlem 
https://www.facebook.com/Förbundet-Två-Världar-561310113968960/ 

Dröm fram kraften inom dig, steg1, Göteborg,
Kursens innehåll fokuserar på att stärka kraften inom oss, att "drömma fram", dvs. skapa vår verklighet i den riktning vi verkligen önskar. Till hjälp har jag valt att dela med mig av flera verktyg som jag själv använt mig av under många år.
Kursen kommer att innehålla tolkning av nattens drömmar, dagSdrömmar – dvs skuggarbete/speglingar, fantasiarbete- visualiseringar, guidade meditationer, enkla shamanska övningar, lite ”kraftverktyg”, trumresor och drömtrumresor. Detta är steg 1 i en serie på 3 helgkurser med samma namn, där syftet är att du genom de många verktyg du får med dig, skall fortsätta din personliga utveckling och fördjupa kraften inom dig.
Tid: 11-12 november 10-00 - 17.00 
Plats: Stora Katrinelund, Göteborg
Pris: 2000:-
https://www.facebook.com/events/703931476474793/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Skuggarbete - kraftarbete - en väg till fred
Föreläsning på Martinus Center, Stockholm
Tid: 18 november kl 15
Plats: Fjällgatan, Hälsans Hus
Skuggarbete - kraftarbete - en väg till fred
Föreläsning På Ny kultur, Gbg:s nätverket för Martinus verk
Tid. 25 november kl 15.00
Plats: Falkgatan 7, Göteborg

Drömträff - Göteborg
Tid. 26 november 8.00  21.00
Plats: Rosensköldsgatan 7, Göteborg
Pris: 200:-

DECEMBER
Drömworkshop
Tid: 17 december 15.00 - 18.00
Plats: "CH Spirituellt", Frufällan, Borås

https://www.facebook.com/events/1246088765508494/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
2018
JANUARI

Drömworkshop - att gå drömmandets väg
Tid. 14 januari kl 15.00 - 18.00
Plats: "Kongelfs Göstgifveri", Fästningsholmen, Kungälv
Pris: 325:-

Astrologiworkshop - Astrologi en väg till självkännedom
Tid: 21 januari kl 15.00 - 18.00
Plats: "Kongelfs Göstgifveri", Fästningsholmen, KungälvKungälv

Pris: 325:-
Skuggarbete - kraftarbete, steg 2 på "Union of Hearts", Onsala
Heldagsseminarium om skuggarbete, återtagande av projektioner, förlåtelsearbete mm
Tid: 27 januari 10.00 - 17.00
Plats: Union of Haerts, Onsala
Pris: 1200:-      

FEBRUARI
Quantum dreaming - om att drömma  i flera världar och dimensioner
En drömdag i samarbete med Hasse Nyander och The Church of Good will
Upptäckterna från kvantfysiken har gett oss en vetenskaplig bekräftelse på världsbilden som forntida shamaner, mystiker och drömmare haft.  I dessa gamla kulturer har man länge känt till att det finns en plats bortom den ytliga verkligheten där allt är sammankopplat, en plats utanför tiden där alla tider är tillgängliga, och där övertygelsen funnits om att det är vårt medvetande som genererar världar.
Tid.  3 februari 10.00 - 17.00
Pris. 1000:- 
Plats: Hagåkersgatan 6 A, Mälndal

Föreläsning i Malmö:
Varför händer detta mig... nu igen?

Tid: 5 februari kl 19.00
Plats. Tro och Vetande, Lorensborgsgatan Malmö
Kraften inom dig - tre fristående lördagar i februari för ökad insikt, kraft och klarsyn
Tid: 10:e , 17:e resp 24:e febriari kl 10.00 - 17.00
Plats: Stora Katrinelund, Göteborg

https://www.facebook.com/events/1949508801963711/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Skuggworkshop
Tid: 13 fenruari kl 
Plats: Eskilstuna

MARS
Skuggarbete -kraftarbete, steg 1

Kursens innehåll fokuserar på att stärka kraften inom oss, att "drömma fram", dvs. skapa vår verklighet i den riktning vi verkligen önskar. Till hjälp har jag valt att dela med mig av flera verktyg som jag själv använt mig av under många år.
Kursen kommer att innehålla tolkning av nattens drömmar, dagSdrömmar – dvs skuggarbete/speglingar, fantasiarbete- visualiseringar, guidade meditationer, enkla shamanska övningar, lite ”kraftverktyg”, trumresor och drömtrumresor. Detta är steg 1 i en serie på 3 helgkurser med samma namn, där syftet är att du genom de många verktyg du får med dig, skall fortsätta din personliga utveckling och fördjupa kraften inom dig.
Tid: 3 mars 10.00 - 17.00
Plats: "Sinnesro", Östergatan 1, Uddevalla
Pris: 1200:-

Skuggarbete - kraftarbete, steg 2
Heldagsseminarium om skuggarbete, återtagande av projektioner, förlåtelsearbete mm.
Tid: 17 mars 10.00 - 17.00
Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm
Pris: 900:-

APRIL
Kraften inom dig,kursvecka på Masesgården, Leksand
Tid: 22-28 april 
Plats: Masesgårdens Hälsohem, Grytnäs by, Dalarna
Pris: 600:- i kurspris utöver avgiften för Masesgårdenvistelsen
www.masesgarden.se