• Kalendarium


Öppna föreläsningar, kurser,
seminarier under 2018
 

2018
JANUARI

Möte med mening
Tid: 17 januari 18.00 - 21.00
Plats: Rosensköldsgatan 7, Göteborg
Pris: 200:- Fullbokat! 
Skuggarbete, steg 1
Tid. 20 januari 10.00-17.00
Pltas: Dalby, utanför Lund
Pris. !000:- Fullbokat!

Skuggarbete - kraftarbete, steg 2 på "Union of Hearts", Onsala
Heldagsseminarium om skuggarbete, återtagande av projektioner, förlåtelsearbete mm
Tid: 27 januari 10.00 - 17.00
Plats: Union of Hearts, Onsala
Pris: 1200:-      
FEBRUARI
Quantum dreaming - om att drömma  i flera världar och dimensioner
En drömdag i samarbete med Hasse Nyander och The Church of Good will
Upptäckterna från kvantfysiken har gett oss en vetenskaplig bekräftelse på världsbilden som forntida shamaner, mystiker och drömmare haft.  I dessa gamla kulturer har man länge känt till att det finns en plats bortom den ytliga verkligheten där allt är sammankopplat, en plats utanför tiden där alla tider är tillgängliga, och där övertygelsen funnits om att det är vårt medvetande som genererar världar.
Tid.  3 februari 10.00 - 17.00
Pris. 1300:- 
Plats: Hagåkersgatan 6 A, Mälndal
( samarbete med Hasse Nyander) 
Föreläsning i Malmö:
Varför händer detta mig... nu igen?

Tid: 5 februari kl 19.00
Plats. Tro och Vetande, Lorensborgsgatan Malmö
Kraften inom dig - tre fristående lördagar i februari för ökad insikt, kraft och klarsyn
Tid: 10:e , 17:e resp 24:e febriari kl 10.00 - 17.00
Plats: Stora Katrinelund, Göteborg

https://www.facebook.com/events/1949508801963711/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
Skuggworkshop
Tid: 13 fenruari kl 18.30 - 21
Plats: Navsunds gård, utanför Eskilstuna

https://www.facebook.com/events/1183410321804042/
Kraften inom dig - tre fristående lördagar i februari för ökad insikt, kraft och klarsyn
(dag 2 motsvarande Dröm fram kraften inom dig, steg 1)
Tid: 17:e febriari kl 10.00 - 17.00
Plats: Stora Katrinelund, Göteborg

https://www.facebook.com/events/1949508801963711/?acont
Möte med mening, träff 2
Tid: 21 februari 18.00 - 21.00
Plats: Rosensköldsgatan 7, Göteborg
Pris: 200:-
Kraften inom dig - tre fristående lördagar i februari för ökad insikt, kraft och klarsyn
(dag 3 motsvarande Skuggarbete steg 1)
Tid: 24:e febriari kl 10.00 - 17.00
Plats: Stora Katrinelund, Göteborg

https://www.facebook.com/events/1949508801963711/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
Drömträff - Göteborg
Tid: 25 februari 18.00 - 21-00
Pris. 200: inkl fika
Plats. Rosensköldsgatan 7, Göteborg
https://www.facebook.com/events/134379717364263/
MARS
Skuggarbete -kraftarbete, steg 1
Heldagsseminarium om skuggarbete, återtagande av projektioner, förlåtelsearbete mm.
Tid: 3 mars 10.00 - 17.00
Plats: "Sinnesro", Östergatan 1, Uddevalla
Pris: 1300:-
Info: https://www.facebook.com/events/174166633142494/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Drömworkshop - att gå drömmandets väg
Tid. 4 mars kl 15.00 - 18.00
Plats: "Kongelfs Göstgifveri", Fästningsholmen, Kungälv
Pris: 325:-
https://simplesignup.se/event/101765-att-gaa-droemmandets-vaeg-droemworkshop-med-agneta-oreheim
Dröm fram kraften inom dig steg 1
Tid:10 -11 mars 
Plats: Kraftkällan, Älmhult
Mer info senare...

Skuggarbete - kraftarbete, steg 2
Heldagsseminarium om skuggarbete, återtagande av projektioner, förlåtelsearbete mm.
Tid: 17 mars 10.00 - 17.00
Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm
Pris: 900:-

Möte med mening, träff 3
Tid: 21 mars 18.00 - 21.00
Plats: Rosensköldsgatan 7, Göteborg
Pris: 200:-
Astrologiworkshop - Astrologi en väg till självkännedom
Tid: 25 mars kl 15.00 - 18.00
Plats: "Kongelfs Göstgifveri", Fästningsholmen, KungälvKungälv
Pris: 325:-
https://simplesignup.se/event/101766-workshop-astrologi-en-vaeg-till-sjaelvkaennedom
Dröm fram kraften inom dig, steg 1, endagskurs
En grundläggande drömkurs om drömförståelse, drömtolkningstekniker och drömtrumresor.
Tid: 24 mars 10.00-18.00
Plats: Stora Katrinelund, Göteborg

https://www.facebook.com/events/1713029282075463/

APRIL
Skuggarbete - kraftarbete , steg 2
Heldagsseminarium om skuggarbete, återtagande av projektioner, förlåtelsearbete mm
Tid: 7 april 10.00 - 17.00
Plats: Stora Katrinelunds landeri. Göteborg
Pris: 1000:-
https://www.facebook.com/events/499983953699412/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
Drömworkshop
Tid: 8 april 15.00 - 18.00
Plats: "CH Spirituellt", Frufällan, Borås
https://www.facebook.com/events/1246088765508494/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
Skuggarbete - kraftarbete, steg 3
Heldagsseminarium om skuggarbete, återtagande av projektioner, förlåtelsearbete mm.
Tid: 14 april 10.00 - 17.00
Pris: 900:- inkl moms
Plats: BodyTreatment, Röda vägen 32, Borlänge     
Möte med mening, träff 4
Tid: 18 april 18.00 - 21.00
Plats: Rosensköldsgatan 7, Göteborg
Pris: 200:-
Planeterna som coach under året
Astrologiföreningen Vintergatan, Malmö
Tid: 19 april kl 19.00

Kraften inom digkursvecka på Masesgården, Leksand
Tid: 22-28 april 
Plats: Masesgårdens Hälsohem, Grytnäs by, Dalarna
Pris: 600:- i kurspris utöver avgiften för Masesgårdenvistelsen
www.masesgarden.se 

​​​
​​​​MAJ
Skuggarbete- kraftarbete, steg 1
Tid: 5 maj 10-00 - 17-00
Plats: Yoga shala, Nygatan 40, Falkenberg 
Pris: 1300:- 

Anmälan: Du anmäler dig via mail till li.la.friskvard@live.se samt genom att betala in anmälningsavgift 300:-som inbetalas till Bankgiro 5032-8335 eller Swish till 123 122 22 80.
https://www.facebook.com/events/132181424198823/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D .
Skuggarbete - kraftarbete , steg 3
Heldagsseminarium om skuggarbete, återtagande av projektioner, förlåtelsearbete mm
Tid: 12 maj 10.00 - 17.00
Plats: Stora Katrinelunds landeri. Göteborg
Pris: 1000:-
https://www.facebook.com/events/123654874990042/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
Skuggarbete- kraftarbete, steg 1
Tid: 26 maj 10-00 - 17-00
Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Stockholm 
Pris: 1000:- 
-
https://www.facebook.com/events/846793298855261/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
Drömträff - Göteborg
Tid: 27 maj 18.00 - 21-00
Pris. 200: inkl fika
Plats. Rosensköldsgatan 7, Göteborg
JUNI
Skuggarbete- kraftarbete, steg 1
Tid: 2 juni 10-00 - 17-00
Plats: Fortuna Porten Kyrkogatan 10, Sundsvall 
Pris:  1300:-

https://www.facebook.com/events/2064614993769634/
Skuggarbete- kraftarbete, steg 2
Tid. 16 juni 10.00 -17.00
Plats: Dalby, utanför Lund
Pris: 1000:- max 12 deltagare

JULI
Medverkan på Martinus center, Varnhem under temavecka "Vägen till freden"
Tid: 1-7 juli 
OKTOBER
​​​​​​​
Kraften inom digkursvecka på Masesgården, Leksand
Tid: 20-27 oktober 
Plats: Masesgårdens Hälsohem, Grytnäs by, Dalarna
Pris: 600:- i kurspris utöver avgiften för Masesgårdenvistelsen
www.masesgarden.se 

Skuggworkshop
Tid. 31 oktober kl 19.00
Plats: Två Världar, Storgatan 3, Göteborg